Integritetspolicy

LEDVANCEs åtagande att skydda personuppgifter


Det är viktigt för LEDVANCE att värna säkerheten och sekretessen när det gäller dina personuppgifter. Därför bedriver vi vår verksamhet i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Integritetspolicyn (”policy”) som beskrivs nedan innehåller den information som behövs för att hjälpa dig att förstå vilka uppgifter LEDVANCE samlar in när du besöker vår webbplats www.myledvance.com, hur LEDVANCE använder dessa uppgifter och vilka vi delar dem med.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig enligt art. 4(7) GDPR är

LEDVANCE GmbH,
Parkring 29-33,
85748 Garching, Tyskland
Telefon: +49 89 780673-100
E-post: contact@ledvance.com

Kallas hädanefter ”LEDVANCE”, ”vi”, ”vår”, ”oss”.
 

Personuppgiftsombud

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är följande:

intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Telefon: +49 40 790235 – 0
Telefax: +49 40 790235 – 170
www.intersoft-cunsulting.de
 

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du besöker webbplatsen, vilket omfattar:

- Besöka vår webbplats
När du besöker vår webbplats samlar vi in och lagrar den anonymiserade IP-adressen (de sista tre siffrorna döljs) som har tilldelats din dator för att kunna tillhandahålla det innehåll du begär tillgång till på webbplatsen (t.ex. texter, bilder och produktinformation). Den rättsliga grunden är art. 6(1)(b) GDPR (avtalsförpliktelse) för registrerade besökare och art. 6(1)(f) GDPR (berättigat intresse) för alla andra besökare. Vi samlar dessutom in den informationen för att upptäcka missbruk och som försvar mot missbruk. Detta motiveras av vårt berättigade intresse enligt art. 6(1)(f) GDPR och utförs för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt. Dessutom samlar vi in och behandlar information om vilken typ av webbläsare du använder samt datum och tidpunkt då du öppnat och använt vår webbplats i enlighet med art. 6(1)(f) GDPR. Detta sker i syfte att optimera vår webbplats och våra tjänster, vilket även är vårt berättigade intresse i den mening som avses i art. 6(1)(f) GDPR. Denna information lagras i loggfiler och är inte kopplad till personuppgifter som samlats in någon annanstans på webbplatsen. I den utsträckning vår behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse, och om du behöver ytterligare information om avvägningstestet enligt art. 6(1)(f) GDPR, ber vi dig att kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i denna policy.

- Registrering
Registrering kan krävas när du använder våra tjänster. Personuppgifter som du tillhandahåller inom ramen för registreringsprocessen behandlas av oss i verifieringssyfte på grundval av art. 6(1)(b) GDPR. I den mån du är bunden genom avtal att tillhandahålla dina personuppgifter eftersom vi annars inte kan tillhandahålla våra respektive tjänster till dig. Följande uppgifter behandlas:

 • - E-postadress
 • - Förnamn
 • - Efternamn
 • - Titel
 • - Land
 • - Språk
 • - Medarbetarens namn
 • - Medarbetarens filial

- Kontaktformulär
På vår webbplats kan du använda vårt kontaktformulär för att skicka förfrågningar till oss. Därigenom uppmanas du att tillhandahålla personuppgifter som lagras och behandlas av oss för att behandla din förfrågan på grundval av art. 6(1)(b) GDPR. I den mån du är bunden genom avtal att tillhandahålla dina personuppgifter eftersom vi annars inte kan behandla din förfrågan på rätt sätt. Följande uppgifter behandlas:

 • - Arbetsgivarens gatuadress och husnummer
 • - Arbetsgivarens postnummer
 • - Arbetsgivarens ort
 • - Arbetsgivarens region
 • - Arbetsgivarens fullständiga namn
 • - Arbetsgivarens momsregistreringsnummer
 • - Kundnummer hos LEDVANCE
 • - Din position hos din arbetsgivare
 • - Arbetsgivarens webbplats
 • - E-post
 • - Dina kommentarer
 • - Bilagor

- Nyhetsbrev och marknadsföring
På vår webbplats har du även möjlighet att registrera dig för att få nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation via e-post. Vi ber om ditt samtycke innan vi kontaktar dig i enlighet med detta. Hanteringen av dina personuppgifter sker på grundval av art. 6(1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan, t.ex. genom att följa respektive instruktioner för att välja bort (dessa finns i varje e-postmeddelande) eller genom att återkalla ditt samtycke direkt i respektive avsnitt efter att du har loggat in på vår B2B-portal. Det påverka inte hur dina personuppgifter behandlas fram till återkallelsen. Du är enligt lag inte skyldig att tillhandahålla relevant information för det ovannämnda ändamålet. Utan denna information kan vi dock inte skicka relevanta nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden.
 

Tredje parts åtkomst till dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi använder för att tillhandahålla produkttjänsterna. Respektive tjänsteleverantör använder uppgifterna endast för att tillhandahålla tjänsterna och i enlighet med avtalsenliga överenskommelser gällande sekretess och syftesbegränsning för de uppgifter som behandlas. Oavsett var dessa tjänsteleverantörer eller andra tredje parter befinner sig kräver vi att även de följer GDPR och tillämpliga dataskyddslagar.

We will share your personal data with service providers that we use to provide the product services. The respective service provider will use the data only for providing the services and in accordance with contractual agreements regarding the confidentiality and purpose limitation of the data processed. Regardless of where these service providers or other third parties are located; we require that they also comply with the GDPR and the applicable data protection laws.

Vi använder följande kategorier av tjänsteleverantörer eller andra tredje parter:

 • - Sociala medier
 • - Leverantör av inbäddade program eller tjänster

Överföringen av uppgifter till våra tjänsteleverantörer eller tredje parter som nämns ovan sker på grundval av art. 6(1)(f) GDPR och vårt berättigade intresse för de ekonomiska och tekniska fördelar som är förknippade med användningen av specialiserade tjänsteleverantörer. Om du behöver ytterligare information om avvägningstestet enligt art. 6(1)(f) GDPR ber vi dig att kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i denna policy.

Dina personuppgifter förs över till brottsbekämpande myndigheter samt till förorättade tredje parter om detta är nödvändigt för att utvärdera olaglig användning av våra tjänster eller för juridiska åtal. Detta sker dock endast om det finns specifika indikationer på olagligt eller kränkande beteende. Dina personuppgifter kan även föras över till tredje part om detta tjänar till att upprätthålla användningsvillkoren eller andra avtal. Vi är också skyldiga enligt lag att tillhandahålla information till vissa offentliga organ på begäran. Detta gäller åklagarmyndigheter, myndigheter som väcker åtal i fråga om administrativa förseelser som kan leda till böter samt skattemyndigheterna.

Överföring av dina personuppgifter sker på grundval av art. 6(1)(c) GDPR för att uppfylla juridiska skyldigheter som gäller oss och för vårt berättigade intresse för att bekämpa missbruk, åtal för brott och administrativa förseelser samt för att skydda, göra gällande och verkställa anspråk på grundval av art. 6(1)(f) GDPR. Om du behöver ytterligare information om avvägningstestet enligt art. 6(1)(f) GDPR ber vi dig att kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i denna policy.
 

Use of Google Analytics

1. Scope of processing of personal data
We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). Google Analytics examines, among other things, the origin of visitors, their length of stay on individual pages and the use of search engines, thus allowing better monitoring of the success of advertising campaigns.

Google Analytics uses cookies and stores them on your device. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user's activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and the operating system), data on the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data on advertising partners (in particular pseudonymised user IDs).

The information generated by the cookie about your use of this website will be transmitted to and stored by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, on servers in the United States. However, if IP anonymization is enabled on this website, Google will previously truncate your IP address within member states of the European Union or other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a server of Google ins the USA and is shortened there.

On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on the activities of the website and to provide further services associated with the use of the website and the Internet use to the operator of the website. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however, please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our website.

Google LLC has signed and is certified under the Privacy Shield Agreement between the European Union and the United States. By doing so, Google LLC is committed to complying with the standards and regulations of European data protection law. More information can be found in the following linked entry:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Purpose of data processing
The processing of users' personal data enables us to analyse the browsing behaviour of our users. By evaluating the data collected, we can compile information about the use of the individual components of our website. This helps us to constantly improve our website and its user-friendliness.

3. Legal basis for the processing of personal data
The legal basis for the processing of personal data is the user's given consent in accordance with Art. 6 para. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Duration of storage
Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google's own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months, respectively.

5. Possibility of revocation of consent and erasure
You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The revocation of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation.You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the "Do Not Track" function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript ( https://noscript.net/) or Ghostery ( https://www.ghostery.com) in your browser. your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.de 

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
 

Cookies

Om du vill veta mer om hur vi använder cookies kan du besöka sidan med vår cookiepolicy:
www.ledvance.com/cookie-policy
 

Lagring av uppgifter

Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs för de syften i vilka vi samlade in dem, i enlighet med denna policy. Detta gäller såvida inte ytterligare behandling eller lagring av dina personuppgifter krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet. Om du behöver mer information om våra perioder för lagring och borttagning av uppgifter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i denna policy.]
 

Ytterligare användning av personuppgifter

Om dina personuppgifter behandlas för andra ändamål än de som beskrivs i denna policy eller i andra syften än de som dina personuppgifter ursprungligen samlades in i informerar vi dig om detta andra syfte och allt annat som är relevant för denna policy.
 

Information om dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (art. 15 GDPR): Du har rätt att begära bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, att begära tillgång till personuppgifter och information, t.ex. syftet med behandlingen eller vilka kategorier av personuppgifter som berörs.
 • Rätt till rättelse (art. 16 GDPR): Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas.
 • Rätt till radering (art. 17 GDPR): Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte krävs för de syften i vilka de samlades in eller om du återkallar ditt samtycke där behandling sker på grundval av art. 6(1)(a) GDPR och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandling.
 • Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR): Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.
 • Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR): Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, i synnerhet om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden av berättigat intresse (art. 6(1)(f) GDPR) eller om vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.
 • Rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR): Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de personuppgifter du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder eller be oss att göra detta.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges i denna policy.
 

Rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen har skett om du anser att vår behandling av dina uppgifter bryter mot GDPR. Kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i denna policy så ger vi dig detaljerad information om kontaktuppgifterna till respektive tillsynsmyndighet.
 

Automatiserat individuellt beslutsfattande, däribland profilering

Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande, däribland profilering.
 

Ändringar i denna policy

De produkter som LEDVANCE tillhandahåller utvecklas ständigt i fråga om form och beskaffenhet. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller göra tillägg i denna i policy och publicerar eventuella väsentliga revideringar på vår webbplats.

Den nya policyn träder i kraft vid publicering.

Vi rekommenderar att du regelbundet går tillbaka och läser igenom den senaste versionen av denna policy.
 

Kontakta oss

Om du har frågor om denna policy eller om vår integritetspraxis i allmänhet kan du kontakta oss när som helst genom att skicka e-post till privacy@ledvance.com eller skriva till oss per post på:

LEDVANCE GmbH,
Personuppgiftsombud
Parkring 29-33,
85748 Garching, Tyskland